Algemene informatie

Informatieboekje

Klik hier voor het informatie boekje van Stella Duce.

 

Dojo

Onze dojo is te vinden op de tweede verdieping van de Ruben Kogeldans sporthal in Venlo-Zuid (naast Den Hulster), Hagerhofweg 21.

Trainingstijden

Maandag:  Dinsdag:  Donderdag: 
16.30 – 17.30 Groep 3 (RW) 18.00 – 19.00 Groep 2 (SB) 16.30 -17.30 Groep 1 (RW)
17.30 – 18.30 Groep 4 (RW) 19.00 – 20.00 Groep 5 (SB) 17.30 – 18.30 Groep W1 (RW)
18.30 – 20.00 Groep 6 (RW)     18.30 – 20.00 Groep W2 (RW)
20.00 – 21.30 Groep 8 (JvG)      20.00 – 21.30  Groep 7 (RW)

RW= Roy Westheim,    JvG= Jeroen van Gerven;    SB= Sandra Backus

 • Jeugdgroepen (groep 1 t/m 3):
  • Homogeen in leeftijd en judoniveau, ruimte voor kinderen die extra aandacht nodig hebben
  • Bij de jongste max 12 kinderen, bij de oudere jeugd max 18
 • Jongerengroepen (groep 4 t/m 6):
  • Maximaal 20 (maximale ruimte in de dojo)
 • Senioren (groep 7 en 8):
  • Vanaf 14 jaar t/m 65+
  • Divers niveau, opgevangen door sociale structuur.
 • Wedstrijdgroep (W1 en W2):
  • Heterogene leeftijd en ontwikkeling, homogeen in ambitie.

Contributie

   Contributie                                         lesduur                                    per maand

Jeugd t/m groep 3 1 uur per week € 12,00 per maand
Groep 4, 5, 6 en de W – groep 1,5 uur per week € 15,00 per maand
Senioren 1,5 uur per week € 15,00 per maand
2 of meer trainingen 2 uur of meer per week € 20,00 per maand

Het inschrijfgeld van Judovereniging Stella Duce bedraagt eenmalig: € 10,00 per lid. Judovereniging Stella Duce geeft een extra korting aan het 3e lid van één gezin dat komt judoën!  Het derde lid hoeft geen contributie te betalen aan de vereniging. Andere kosten zoals het lidmaatschap van het JBN en Interne Competitie vallen niet onder deze korting.

Judobond Nederland 
Kijk hiervoor op www.jbn.nl onder “ledenservice” en “Lid worden JBN” voor de juiste tarieven.Verplicht lidmaatschap van de judobond (JBN). JBN contributie is afhankelijk van de leeftijd.

 • Als u of uw kind aan judo, jiujitsu of aikido doet bij een bij de JBN aangesloten club hoort het lidmaatschap van de JBN daar ook bij.
 • Het lidmaatschap van de JBN is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap van uw club;
 • Stella Duce meldt haar leden aan. Het lidmaatschap dient door u zelf te worden opgezegd.

Voor het betalen van de JBN contributie ontvangt U van de judobond een acceptgiro.

De ouders krijgen voor het inschrijfgeld en de Stella Duce contributie voor het eerste kwartaal bericht van de contributieadministratie. De contributiebetaling na het eerste kwartaal vindt bij voorkeur plaats via maandelijkse automatische betaling.

Jeugdsportfonds (JSF)
Jeugdsportfonds Venlo creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of de sportattributen voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/venlo/

Spreekbeurt tas
We hebben voor de judoka’s die een spreekbeurt over judo willen houden een tas met informatie, foto’s, tips, stukjes judoband etc. De documentatie die in de tas aanwezig is kunnen jullie ook vinden op onderstaande link:

Spreekbeurt tas